Savybės

Laja
Aukštingumas
Augimo greitis
Atsparumas
Vėjas
Augimo vieta
Dirvožemis
Drėgnumas
Dirvos rūgštingumas
Naudingi